Bestuur

Hessel Bouma, Voorzitter (diverse bestuurlijke functies, voorheen Philips en Fokker) - onbezoldigd, 
Albert Faber, Penningmeester (Lid College van Bestuur bij Wiis) - onbezoldigd, 
Alinka Spijkers, Secretaris (Rector-bestuurder RSG Magister Alvinus) - onbezoldigd.

Deelnemende schoolbesturen

Primair onderwijs:
KYK, Wiis, Bisschop Möller Stichting en Nijegaast.

Voortgezet onderwijs:
RSG Magister Alvinus, CVO ZWF Bogerman, Marne College, Aeres.

Beroepsonderwijs;
Firda, NHL Stenden.

Verklaring ANBI-status Technolab Súdwest-Fryslân

Naam van de instelling
Stichting Technolab Súdwest-Fryslân.

KvK en RSIN-nummer
KvK: 72225009 RSIN: 859036285 SBI code 94996.

Statutaire doel Stichting Technolab SWF (bron; Statuten 24-07-2018);

- Kinderen en jongeren met name in de leeftijd van vier tot en met achttien jaar actief kennis te laten maken met natuur, wetenschap en techniek, zodat zij hun talenten op dit gebied kunnen ontdekken en een realistisch beeld krijgen van werken in de techniek in verschillende sectoren;

- Het verzorgen van een leer-werktraject door middel van het begeleiden van lessen en workshops natuurwetenschappen en techniek voor met name middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en hoger beroepsonderwijs (HBO) studenten;

- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen (financieel) beleidsplan;

- De stichting exploiteert en werft zijn middelen vanuit het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid. De funding bestaat onder andere uit;

* Onderwijs; prestatiebox cultuureducatie met verdeelsleutel aan de hand van aantal leerlingen van de 4 PO besturen, bijdrage VO en MBO;

* Overheid landelijk, regionaal en lokaal; STO rijksgelden ministerie OCW, subsidie gemeente SWF Fryslân en de provincie Fryslân;

* Bedrijven; collectieve bijdrage van de lokale ondernemersverenigingen, individuele bijdragen ondernemers en collectieve bijdrage van de diverse brancheverenigingen.

Aanmelden nieuwsbrief

Ik meld mij aan voor de nieuwsbrief