TBOF

TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS FRIESLAND (TBOF)
Tien procent extra instroom realiseren in het technisch beroepsonderwijs in Friesland. Dat is het doel van het TiB-programma in deze regio, dat vanuit de technetkringen wordt uitgevoerd. Om dit doel te bereiken zijn vijf actielijnen uitgezet:

Zes regionale overlegtafels opzetten.
Op techniek gerichte LOB-trainingen organiseren.
Technologieroutes ontwikkelen: doorlopende leerlijn van vmbo (gl en tl) naar mbo-4 techniek.
Vakmanschapsroutes ontwikkelen als doorlopende leerlijnen vmbo-mbo.
Manifestaties en wedstrijden organiseren.
Professionalisering van docenten maakt onderdeel uit van de actielijnen LOB, technologieroutes en vakmanschapsroutes. De grootste winst is behaald in de technologieroute: scholen hebben meer contact met elkaar en er worden doorlopende leerlijnen ontwikkeld.

Bezig met laden