Over Technolab-SWF

Technolab SWF biedt het schooljaar 2018-2019 diverse workshops aan waarvoor de inschrijving met groot succes is gestart. Voor 2019-2020 hebben we nieuwe ambities, waaronder het uitbreiden van het aanbod en de bereikbaarheid op verschillende locaties. Samen met Marne College bouwen we aan een krachtig programma voor Bolward en de omliggende dorpen en kernen van onze gemeente Súdwest-Fryslan. Bovendien staat er een wervelend W&T café op de planning en werken we met het bedrijfsleven verdere technische branches in de workshops.   

Het team

Projectdirecteur

Marianne Poelman marianne@technolab-swf.nl 06-15608880

Coördinatoren

Leen Faas, Yme Braaksma, Roelof Frankena, Belle Dijkstra, Dennnis de Jong, Leo Stolk

Bestuur 
Hessel Bouma – voorzitter (diverse bestuurlijke functies, voorheen Philips en Fokker)
Sixtus Haverkamp –penningmeester (rector-bestuurder RSG Magister Alvinus)
Joop Fortuin - secretaris (voorzitter bestuur Palludara-basisscholen in SWF).

Deelnemende schoolbesturen*
Stichting Odyssee, Stichting Palludara, Bisschop Möller Stichting, CBO De Greiden, De Gearhing, RSG Magister Alvinus, CVO ZWF Bogerman en Marne College, ROC Friese Poort, Nordwin College 

*= alle PO, VO en MBO scholen in de Gemeente Súdwest-Fryslân kunnen gebruik maken van ons activiteitenaanbod.

 

Bezig met laden