Over Technolab-SWF

Technolab SWF is in 2019 begonnen met het aanbieden van workshops op het gebied van Techniek, Wetenschap en Natuur. Het enthousiasme bij de scholen is groot! Uiteraard hebben we nieuwe ambities, waaronder het uitbreiden van het aanbod en de bereikbaarheid op verschillende locaties. Samen met het Marne College bouwen we aan een krachtig programma voor Bolsward en de omliggende dorpen en kernen van onze gemeente Súdwest-Fryslan.

Ons wervelend W&T café biedt jaarlijks handige tips voor techniek in de klas. Verder werken we samen met bedrijven uit de regio aan het uitbreiden van ons aanbod. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld nieuwe technische ontwikkelingen een plek geven in onze workshops.    

Het team

Directeur

Marianne Poelman (marianne@technolab-swf.nl / 06-1560 8880)

Coördinatoren

Leen Faas, Yme Braaksma, Roelof Frankena, Belle Dijkstra, Dennis de Jong, Leo Stolk, Thea van den Berg

Bestuur 

Hessel Bouma - voorzitter (diverse bestuurlijke functies, voorheen Philips en Fokker)
Sixtus Haverkamp - penningmeester (rector-bestuurder RSG Magister Alvinus)
Joop Fortuin - secretaris (voorzitter bestuur Palludara-basisscholen in SWF)

Deelnemende schoolbesturen*

PO-schoolbesturen: Stichting Odyssee, Stichting Palludara, Bisschop Möller Stichting, CBO De Greiden, De Gearhing

VO-schoolbesturen: RSG Magister Alvinus, CVO ZWF Bogerman, Marne College, ROC Friese Poort, Nordwin College

*= alle PO, VO en MBO scholen in de Gemeente Súdwest-Fryslân kunnen gebruik maken van ons aanbod.

 

 

Bezig met laden