Energie, Water & Veiligheid

Er zit veel techniek in een windmolen. En om gezond water uit de kraan te krijgen, moeten er ook veel technische snufjes worden ingezet. En wat dacht je van plastic uit de oceanen halen, computersystemen beveiligen of luchtvervuiling verminderen? In deze wereld werk je met techniek aan het veilig en gezond houden van de aarde. Voor het milieu, en natuurlijk ook voor onszelf.

  • UV-licht om water te zuiveren
  • Beveiliging van computersystemen
  • Batterijen voor elektrisch vliegen
  • Machines die afval recyclen
  • Aardwarmte die een woonwijk verwarmt

Zomaar wat beroepen in deze wereld

Je levert echt een bijdrage aan een leefbare en duurzame planeet. Bijvoorbeeld bij een energiebedrijf, waterzuivering of Rijkswaterstaat. Werk in deze wereld is afhankelijk van mensen die van bijzondere technieken afweten. Daarom moet je in deze wereld technisch zijn en goed kunnen samenwerken.

  • Procesoperator in een afval- of energiecentrale
  • Installateur van zonnepanelen
  • Windmolenspecialist
  • Ingenieur civiele techniek
  • Waterlaborant